Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi завершує розробку законопроекту про лiцензування виробництва моторних палив.

Про це заявив начальник вiддiлу Мiненерговугiлля Вадим Запорожченко.

За його словами, метою законопроекту є скорочення обсягiв неякiсного продукту на ринку, зокрема, виробленого мiнi-НПЗ.

У свою чергу народний депутат Ксенiя Ляпiна висловила переконання, що ухвалення такого законопроекту не дасть бажаного результату.

"Пiдхiд iз лiцензуванням не буде дiєвим i ефективним у боротьбi з контрафактом... Лiцензувати добре легальний бiзнес, а той мiнi-НПЗ, який десь у сараї, вiн не прийде по лiцензiю", - сказала вона